2010. február 4., csütörtök

Miért éppen Haiti?

"The world doesn't have any idea how bad this situation is getting here; nobody's paying any attention to Haiti. And at the heart of it is the very severe environmental crisis in this country. The Haitian case is really quite unique in the world now; you have too many people living on land that can no longer support them."
Alain Grimard, UNDP Haiti, 2003

2010 január 12-én helyi idő szerint 16:53-kor egy meglehetősen erős, 7.0-ás erősségű földrengés rázta meg Haiti dél-keleti részét, mely mind emberéletekben, mind az ország infrastruktúrájában különösen nagy áldozatokat követelt. Az ország azóta is igen súlyos helyzetben van, és a nemzetközi közvélemény is kitüntetett figyelemmel kíséri a Haiti eseményeket. A katasztrófa hatására szinte példátlan nagyságrendű humanitárius akciók és nemzetközi összefogás bontakozott ki, szép példáját adva a nemes célok érdekében végzett áldozatvállalás és az összefogás erejének. Haiti esete azonban a vájt szeműek számára számos további különös tanulsággal is szolgálhat.Ilyen és ennél nagyobb földrengés már máshol is történt a világon (többek között szinte a szomszédban is). Az azonban nem szokványos hogy az épített infrastruktúra mellett a társadalmi "infrastruktúra" is ilyen mértékben és módon összeomoljon. Haitin a kormányzás romokban hever, a közszolgáltatások alig működnek, a közlekedés szinte lehetetlen, a közbiztonság nulla. És alig van remény, hogy belátható időn belül normalizálódjon a helyzet. Miért
történhetett mindez?Haitin az elmúlt évtizedekben egy világméretekben is szinte páratlan mértékű ökológiai és társadalmi válság bontakozott ki. Bár az ország történelme dicsőségesen látszott indulni (Haiti volt az első független állam latin-amerikában), ez nagyon hamar diktatúrák, puccsok és megszállások hosszú sorozatába fulladt, megy gyakorlatilag máig tart. Mindeközben óriási társadalmi problémák keletkeztek és tömegek nyomorogtak, illetve nyomorognak máig is.

Eredmény: 2006-ra az országot eredetileg borító dús trópusi erdők több, mint 98%-át letermelték. Az erdőirtások és a mezőgazdasági túlhasználat nyomán felerősödött a talajerózió, és az eredetileg mezőgazdasági művelésre alkalmas talajok ~50%-a mára már megsemmisült. Az áradások és a földcsuszamlások mindennaposak. A pusztítás már az űrből is látszik: az alábbi kép bal oldalán Haiti, a jobb oldalán a Dominikai köztársaság látható.Az elmúlt évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a "természeti tőke" pusztulása Haitin oly mértékű, hogy a környezeti válság kezelése előfeltétele az ország társadalmi-gazdasági talpraállításának. Az alapjában nem környezetvédelmi fókuszú International Crisis Group
például azt emeli ki tavaly áprilisi jelentésének központi üzeneteként, hogy Haiti környezeti problémái olyan időzített bombát jelentenek, amellyel feltétlenül foglalkozni kell, ha az ország meg kívánja őrizni társadalmi és gazdasági stabilitását: "Haiti's environmental destruction is a time bomb that needs urgent attention if the country is to preserve its social and economic stability" (a jelentést beharangozó sajtóanyag első mondata).

Érdemes figyelmesen elolvasni ezt a mondatot még egyszer. Na ez az igazi "én megmondtam előre". Olyat, hogy geológiai törésvonalaknál földrengések lesznek, már régóta jeleznek előre a geofizikusok, több-kevesebb sikerrel. De hogy egy társadalom egy viszonylag súlyos, de mégiscsak egyszeri természeti katasztrófa után ne tudjon
talpraállni -- na ezt megjósolni, az már valami.

És mi a tanulság mindebből?

(1) Haiti esete jól példázza, hogy az emberiség mennyire rá van utalva a természet számos alapvető szolgáltatására, az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokra. Olyan szolgáltatásokra, melyeket a hétköznapi életben szinte észre sem veszünk, annyira természetesnek tartjuk őket: mint például a talajképzés és az eróziógátlás, a széndioxid és számos szennyezőanyag megkötése és közömbösítés, a kártevők fékentartása természetes ellenségekkel, a növények megporzása és magterjesztése, vagy a genetikai sokféleség fenntartása. Mindezek csak akkor válnak feltűnővé ha már nincsenek. Ne feledkezzünk meg róluk, különben -- mint azt Haiti lakosai is tették -- magunk alatt vágjuk a fát.

(2) A társadalmi intézményrendszerek leépülése (összeomlása) elkerülhetetlenül együtt jár a természeti környezet válságával. Az alapvető létbizonytalanságban élők nem tudnak (nem is akarnak) foglakozni a javak fenntartható használatával.
Túlnépesedett populáció --> túlhasznált környezeti erőforrások --> csökkenő eltartóképesség --> nyomor.
De az igazán szomorú, hogy egy ilyen esetben még a nyomor szülte populációcsökkenés (elvándorlás, humanitárius katasztrófák) sem tudja könnyen egyenesbe hozni a rendszert, mert a csökkent eltartóképességhez képest már egy kisebb populáció is túlságosan nagy lehet. Ez ugyanaz az "ökológiai katasztrófa" forgatókönyv, mely már igen sok virágzó civilizációt eltüntetett a bolygónk felszínéről (Húsvét szigetek, Maják, Mezopotámia, stb).

(3) Mindezek kapcsán nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy Haiti csak az első egy hosszú sorban. Egy olyan társadalomban, ahol évről évre több forrást használunk fel, mint amennyit a bolygónk megtermel, ahol a fenntarthatóság rendszeresen csak másodlagos szempont a "gazdaságosság" mögött, ott ugyanúgy a természeti tőke fokozatos felélése zajlik, mint a közelmúltban a kaotikus kormányzású, gazdaságilag elmaradott, és emiatt a világtól elszigetelt Haitiban. Azok számára, akik az esti tévéműsornál messzebbre tekintenek, már sokasodnak a fenntarthatatlanság jelei, és nyilvánvaló, hogy a jelenlegi társadalmi intézményrendszerünk nem képes érdemben kezelni a közeljövő nagy társadalmi-környezeti kihívásait (pl. éghajlatváltozás, erőforrások kimerülése (peak oil), növekedésfüggőség, stb.) Ezek elégtelen kezelése előbb-utóbb szükségszerűen válságokhoz, konfliktusokhoz vezet. A folyamatok, melyek az említett ősi civilizációk vesztét jelentették, és a világtól viszonylag elzárt kicsiny Haitin is megfigyelhetők, sajnos már nálunk is beindultak. Mint ahogy Haitin is együtt járnak a környezeti / társadalmi / politikai válságok, és egymás hatását erősítve alakítanak ki egy borzalmas csapdahelyzetet, amelyben egyre mélyebbre kerül az ország, úgyanúgy a világ más tájain is újabb terültekre gyűrűzhetnek át az egyes területeken kialkuló problémák. Az így kialakuló lejtőn azután nehéz megállni. És mivel egy ezernyi szállal összekapcsolt globalizált világban élünk, a világ semelyik része nem tud tartósan
kimaradni ezekből a folyamatokból.

Magyarország sem. A klímaváltozás és a peak oil hatásai bennünket sem fognak elkerülni. A társadalmi-politikai válság jelei is sokasodnak: a nyugdíjrendszer inog, az egészségügy finanszírozása fenntarthatatlan, az etnikai konfliktusok eszkalálódnak, a politikai populista demagógiába süllyed.

Ebből kellene kitörni. Vajon sikerülni fog?

További adalékok:
Egy elég jó összefoglaló Haiti környezeti válságáról
Egy hosszabb, érzékletesebb cikksorozat ugyanerről még 2003-ból (az amerikaiak szerepét egy kicsit szépíti, de ez a téma szempontjából most nem sokat számít)


5 megjegyzés:

Névtelen,  2010. február 5. 15:57  

Fontos azt is tudnunk, hogy ebben az anyagi világban a lélek, amelynek eredeti természete sat, cit, ananda (örök, tudással és boldogsággal teljes) nyomorult helyzetben van: asat, acit, nirananda (halandó, tudatlan és boldogtalan lesz) az anyagi energia hatására. Emiatt a tudatlanság miatt folyton bűnös cselekedeteket hajt végre, amelyeknek visszahatása lesz, ezt
hívják szanszkritül karmának. Minthogy a gonosztettek visszahatása nem érik meg feltétlenül egy életen belül, akkor érthetjük meg, miért történnek csúnya dolgok az élőlényekkel ha tudjuk, hogy a test halála után másik testben születnek újra (lélekvándorlás). Az a földrengés által okozott szenvedés vagy halál tehát, ami sok-sok haiti csecsemőt ért, akár több élettel korábban elkövetett bűnös tettek következménye volt.

Sok más dolgot is meg lehet tudni erről az Isten által felállított javítóintézetről, de itt és most elégedjünk meg azzal, hogy a rendszer sem nem igazságtalan, sem nem bosszúálló. Olyan, mint amilyennek egy jóindulatú, liberális államban a börtönnek kellene lennie: célja, hogy finom, vagy néha durvább eszközökkel kijavítsa a polgárt.

A cikk idézi Pat Robertsont, aki szerint: „…Haiti átok súlya alatt áll mindazóta, hogy a 19. század elején a francia gyarmati sorból felszabadulás érdekében egyezséget kötött az Ördöggel”.

Meg kell értenünk, hogy Haiti mai lakóinak semmi köze nincs a 19. század eleji őseikhez. A leszármazás anyagi dolog, a lélek viszont aszerint kap testet, hogy milyen a karmája, amikor testet cserél (azaz meghal, majd új anyaméhbe kerül). Azzal, hogy rabszolgaként megszülettek és leéltek egy életet a 18. században és a 19. század elején, azoknak a tetteknek a visszahatásai, amelyek miatt ilyen helyzetbe kellett kerülniük, megnyilvánultak, és azok a személyek most valószínűleg teljesen más (nem feltétlenül emberi) testben vannak. Haiti mai lakói a Világegyetem bármelyik sarkából jöhettek, az a közös vonásuk, hogy korábbi tetteik hasonló szenvedésekre rendelik őket. (Nem mellesleg, ha megértjük a test és a lélek közötti különbséget, ennek hatalmas következményei vannak olyan dolgokra nézve, mint a faj, nemzet, rokonság, család, vallás, állampolgárság stb.)

De mivel lehet ebbe a büntetőintézetbe kerülni? Nehogy azt higyjük, hogy aki Haitin születik, az előző életében minimum terrorista vagy SS katona volt. Nap mint nap, tömegesen követnek el emberek olyan bűnös tetteket, amiért súlyos büntetés jár.

A környezet pusztítása, erőforrásainak pocsékolása, más élőlények szenvedésének okozása például a húsevés révén mindennapos szörnytett, amiért bárki Haitin találhatja magát, és még örülhet, ha emberi testben. Sajnos a jelen korszakban az emberek jelentős része még csak nem is tudja, hogy mindennapi cselekvései, a "normál" fogyasztói magatartás tele van rémtettekkel vagy azok csendes támogatásával. Manapság aki csak kicsit is mérsékli fogyasztását, a mások elnyomása sőt elpusztítása árán gyártott termékek megszerzését, azt hiszi, ő már jámbor polgár. Pedig még az olyan erőszakmentesnek látszó terményekhez is, mint a kakaó, a déligyümölcsök, az olaj, a szén stb. sokszor vér tapad.

Névtelen,  2010. február 5. 16:01  

Bocsánat, az előbbi megjegyzés eleje lemaradt :-(

Íme:

Nemrégiben a BBC rádió honlapján egy filozófus cikkben ismertette, mit mondanak egyes filozófusok és egyházi személyek a súlyos természeti csapások okairól, arról, hogy Isten hogyan hagyhatja, hogy ártatlanokkal ilyen szörnyűséget történhessenek. A cikk kimondatlanul azt sugallta, hogy Isten nem létezhet, vagy ha létezik, erőtlen vagy gonosz.

Nagyon érdekesnek találtam a BBC cikket, sőt, figyelembe véve a korlátozott terjedelmet, igen alaposan mutatja be, hogy milyen vélemények vannak a témában. Ugyanakkor hiányérzetem is volt: nem kaptam választ a címben feltett kérdésre. Persze, mondhatjuk, hogy nincs a kérdésre válasz, de igenis van, csak nem szabad szándékosan leszűkíteni keresésünket a nyugati filozófiai hagyomány területére.

India ősi védikus filozófiája teljes és részletes választ ad a kérdésre. Ennek a tudásnak az alapja az, hogy az élőlény nem azonos azzal a testtel, amiben találja magát, hanem örök lélek. Figyelembe kell azt is vennünk, hogy a lélek eredeti otthona nem ez az anyagi világ, hanem a lelki világ, ahonnan szabad akaratával visszaélve azért jött el, hogy Istentől függetlenül élvezethez jusson. Ezt az anyagi világot azért teremtette Isten, hogy javítóintézetül szolgáljon a lázadó lelkek számára, melyben megpróbál fokozatosan rávezetni bennünket arra, hogy jobb nekünk, ha visszamegyünk Hozzá.

Czúcz Bálint 2010. február 5. 20:31  

Van egy másik figyelemreméltó ország is a Karibi térségben, Costa Rica, amely szinte mindenben ellentéte Haitinek. Érdemes és elgondolkodtató dolog összehasonlítani őket:

http://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica

Névtelen,  2010. február 6. 19:40  

jó cikk, a mondat hangsúlyos része: velünk is megtörténhet.

ha érdekel, a klímakonferenmcia idején írtam. http://www.onlinehoroszkop.hu
kicsit le kell görgetni, ha a többi cucc nem érint.

szívesen felhasználnám a cikked, ha lehet, mail plz: fodor.kata@harmonet.hu

Névtelen,  2010. március 9. 20:46  

remek. tehát a sok bűnünk miatt szépen mindannyian elpusztulunk a vegetáriánusokat kivéve. az eszkimók eleve olyan lelkeket kaptak, akiket tudatosan gyötör az istenség, hogy esélyük se legyen "megvilágosodni" a környezeti problémákra inkább ne is keressük a megoldást, mert az csak büntetés...nade, ha Isten nem várja el a világ megjavítását ezen a büntetőtelepen, akkor mire jó "nem bűnözni" hiszen azért szakadtunk ki a lelki világból a testibe, hogy bűnözzünk, nem azért, hogy megjavuljunk és sírva könyörögjük magunkat vissza.

Megjegyzés küldése

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP